ICON

Aanmelden huwelijk

Jullie wensen te trouwen voor de kerk ? 
Bekijk op onze huwelijkpagina om te weten hoe dit in onze parochie wordt georganiseerd.  

Vooraleer dit formulier in te vullen, nemen jullie best eerst contact op met deken Dick om een huwelijksdatum vast te leggen en een afspraak te maken voor een intakegesprek.  
Vul dan onderstaand formulier in. 
In het intakegesprek bij de pastoor (duur max 45 min.) wordt het huwelijksdossier ingevuld en het traject om jullie huwelijk voor te bereiden voorgesteld en besproken.

Indien er bijkomende vragen zijn kan je deze reeds stellen via contact of bij deken Dick Den Blauwen - 0479 33 31 35 - dick.den.blauwen@gmail.com
Voor administratieve vragen kan je ook terecht bij Nadine Ryckaert : nadine@kre-support.be - 09 222 23 53

Alle informatie in het kort in onze folder Huwelijksvoorbereiding H Maartenparochie 
Meer algemene info over "trouwen voor de kerk" en heel handig bij het voorbereiden van jullie huwelijksviering : Praktische wegwijzer trouwen voor de kerk
Een aanrader !!!  

Huwelijkpagina
Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Zij die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's : Ik wil gedoopt worden en Doopcatechese


Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
 

Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Zij die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's : Ik wil gedoopt worden en Doopcatechese


Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
 

Graag in de namiddag wegens eventuele uitvaartdienst(en) in de voormiddag!
Mensen uit Beke maken een keuze uit een van de kerken van Lievegem.
Keuze kerk
Trouwmoment

Foto's & Privacy
  • Wij houden ons aan De Privacywet van 8 december 1992 en de AVG/GDPR of zijn laatste wettelijke uitgave.
  • De gegevens die wij verzamelen op dit formulier zijn noodzakelijk voor de werking en de organisatie van de groepen.
  • Communicatie zal hoofdzakelijk per mail gebeuren.
  • Deze gegevens worden enkel intern gebruikt, met uitzondering van de naam die samen met foto's kan gebruikt worden op de site en de periodieke uitgave Kerk en Leven.
  • De gegevens kunnen ten alle tijde opgevraagd en aangepast worden - Ik heb een vraag
  • Meer kunt u ook vinden in onze privacy-verklaring