ICON

Aanmelden huwelijk

Nadat jullie bevestiging ontvingen voor deze aanmelding, maken jullie best zo vlug mogelijk een afspraak voor het intakegesprek bij één van de pastoors of bij de parochie-assistente. ( duur max 45 min. )
Daar wordt het huwelijksdossier gestart en het traject (met keuze mogelijkheden) om uw huwelijk voor te bereiden voorgesteld en besproken.

Indien er bijkomende vragen zijn kan je deze reeds stellen via contact.
Voor de parochiekernen Lovendegem en Vinderhoute bij pastoor Daniël Mollet  093727311 of daniel.mollet@belgacom.net.
Voor de parochiekernen WaarschootBeke, Ronsele, Oostwinkel en Zomergem bij pastoor Willy Haers 0499 170036 of bij Myriam Dejonghe parochie-assistente 0472 106841 of myriamdejonghe@scarlet.be

Meer info over het traject vinden jullie nu reeds in de folder: Huwelijkscatechese in Lievegem 2019-2020


 
Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Zij die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's : Ik wil gedoopt worden en Doopcatechese


Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
 

Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Zij die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's : Ik wil gedoopt worden en Doopcatechese


Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
 

Graag in de namiddag wegens eventuele uitvaartdienst(en) in de voormiddag!
Mensen uit Beke maken een keuze uit een van de kerken van Lievegem.
Keuze kerk
Trouwmoment

Foto's & Privacy
  • Wij houden ons aan De Privacywet van 8 december 1992 en de AVG/GDPR of zijn laatste wettelijke uitgave.
  • De gegevens die wij verzamelen op dit formulier zijn noodzakelijk voor de werking en de organisatie van de groepen.
  • Communicatie zal hoofdzakelijk per mail gebeuren.
  • Deze gegevens worden enkel intern gebruikt, met uitzondering van de naam die samen met foto's kan gebruikt worden op de site en de periodieke uitgave Kerk en Leven.
  • De gegevens kunnen ten alle tijde opgevraagd en aangepast worden - Ik heb een vraag
  • Meer kunt u ook vinden in onze privacy-verklaring