In het sacrament van het vormsel krijgt de gedoopte een bijzondere kracht door de Heilige Geest, waardoor hij de kracht krijgt om in zijn leven te getuigen van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld te leven. Concreet betekent dit: - getuigen: uitdragen van Jezus woord en daad Bijvoorbeeld: zich actief inzetten zodat de noden van mensen gelenigd kunnen worden. - aandacht hebben voor het gebed en het meevieren van sacramenten samen met andere gelovigen.
Het vormsel (in het Latijn confirmatio, vestiging, bekrachtiging, versterking) is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.
Met het vormsel bevestig je dus je engagement als christen. Je ouders hadden dit al gedaan bij je doopsel. Nu doe je dit nog eens, maar zelf. Ten overstaan van alle mensen in de Kerk bevestig je dan dat je voor Jezus kiest en in zijn voetsporen wil gaan.

Het vormsel is een sacrament. In een sacrament komt God heel dicht bij jou. De bisschop of zijn vervanger komt naar de kerk. Hij legt jou in Gods naam de hand op het hoofd. Hij zalft je met chrisma. Je krijgt Gods kracht om te leven zoals Jezus. Je wordt in Zijn Geest gezonden in de wereld.

Vormsel... Waarom niet ? Ik doe toch gewoon mee met de rest ?
Je denkt daar best eerst eens goed over na, samen met je ouders.
Want kiezen om gevormd te worden doe je bewust en vraagt een engagement.
Daarom staan hier enkele vraagjes die je kunnen helpen om te kiezen:
  • Ben je gedoopt ?
  • Wil je groeien in geloof ?
  • Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen ?
  • Ben je bereid het komend jaar naar alle samenkomsten en vieringen van de catechese te komen en hiervoor je hobby een jaartje op de tweede plaats te zetten ?