Een kerkelijke uitvaart?

De uitvaartliturgie is een gelovig afscheid nemen. 
 
Bij het overlijden van een dierbaar familielid ervaren we de grens van het leven.
 
De kerkgemeenschap wil u nabij zijn met haar boodschap:
 "De Heer gaat zorgzaam om met elk van ons. Hij laat onze overledene niet los.
De dood is niet het definitieve einde.
Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven we dat ook wij eens verrijzen met Hem."
De uitvaartliturgie is een gelovig gebeuren,
een viering waarin het gebed en het lied,
het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen.
Het is een gebeuren waarin sereniteit en ingetogenheid belangrijk zijn;
U kunt kiezen voor een uitvaartliturgie met woorddienst of met eucharistie.
 
Het aanvragen van een kerkelijke uitvaart
Gebruikelijk neemt de familie contact op met de begrafenisondernemer.
Er wordt dag en uur afgesproken na overleg met de parochie waar de uitvaartliturgie zal plaatshebben.
De familie kan ook zelf contact nemen met de parochie om dag en uur van de uitvaart af te spreken.

Dit kan voor Waarschoot, Zomergem, Beke, Ronsele en Oostwinkel. Voor Lovendegem en Vinderhoute  De voorganger neemt vóór de uitvaartdienst contact op met iemand van de familie voor een rouwbezoek.