Eerste communie

Eerste communie … voor de eerste keer “volledig” mogen deel nemen aan de eucharistie.
Voor de eerste keer aan de tafel van Jezus zitten.
Een heel bijzonder moment waar heel erg naar toe geleefd wordt.
Jullie wensen jullie kind in te schrijven voor de eerste communie ?
Jullie zijn van harte welkom !
 
Meer dan ooit is “geloof” iets waar jullie in vrijheid voor kiezen; een keuze waar jullie best in het gezin even over nadenken. Geloven begint en wordt gevoed binnen het gezin.
We vinden het dan ook belangrijk om jullie als ouders actief te betrekken bij dit voorbereidingstraject en jullie te vragen om samen met jullie kind mee op weg te gaan.
Ondersteund door de parochie met opdrachtjes en gezinsvieringen en door de school.

Voorbereiding
Per maand worden enkele inhoudelijke impulsen aangeboden. Dit verloopt via een website (zie knop "voorbereidingswebsite" hiernaast) en via gezinsvieringen.
 • Hierbij vragen we het engagement van jullie als ouders om samen met jullie kind de website te bezoeken en aan de slag te gaan met de opdrachtjes.
  Een kind heeft hierbij ondersteuning nodig. Voor jullie als gezin biedt het gelegenheid voor geloofsgesprek en -verdieping.
 • Daarnaast verwachten we jullie in de gezinsvieringen die specifiek bedoeld zijn om de kinderen te laten kennis maken met het vieren van de eucharistie.
We hechten dus veel waarde aan het samen in geloof op weg gaan als gezin.
Hierbij kunnen jullie niet alleen rekenen op de steun van de parochie maar ook van de school.
In de klas zal ook aandacht besteed worden aan de thema’s die in het voorbereidingstraject aan bod komen en aan de voorbereiding op de eerste communieviering

De volledige planning kan je terug vinden achter deze link
Vanaf september kan je hier ook de voorbereidingswebsite terugvinden. In de zomermaanden wordt deze vernieuwd. 
 

Inschrijven
Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier (klik op de link rechtsboven)

Wij vragen een kleine deelnameprijs van 15 euro voor het werkmateriaal. Gelieve dit te storten op BE05 8909 9412 8375 met mededeling EC + naam van uw kind


De eerste communievieringen 2025
• Zondag 04/05  -  9u 
   kerk Zomergem
VBS St Martinus  -  GO BS De Zandloper Zomergem  -  VBS Twinkel Oostwinkel
• Zondag 11/05  - 9u
   kerk Waarschoot
VBS De Lieve Waarschoot  -   VBS Beke  -  GO BS De Notelaar Waarschoot
• Zondag 25/05  - 9u
   kerk Lovendegem
VBS De Bron Lovendegem  -  GBS Vinderhoute en Eeksken


  
Hartelijke groet, 
deken Dick, de werkgroep eerste communie en de betrokken scholen
 
Een communicatie gemist ... 
Alle communicaties tijdens het voorbereidingstraject zijn terug te vinden op de EC-voorbereidingswebsite - tegel "Brieven aan ouders"  

Contactpersonen
 • Lovendegem
  Zr. Claire Boelens
  0476 91 37 11 
  claire.boelens.zvl@telenet.be
   
 • Algemeen 
  Elfriede Maes
  0472 10 68 41
  eerstecommunie@parochieinlievegem.be

N.B.
 1. Om de eerste communie te mogen ontvangen, moet het kind gedoopt zijn. Ouders die hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het inschrijvingsformulier. Graag krijgen we nog een extra berichtje via eerstecommunie@parochieinlievegem.be. Wij zorgen dan voor een aangepaste doopvoorbereiding. De gezamenlijke doopviering zal wellicht plaats vinden tijdens de paasdagen.
 2. Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve ons dit ook zo snel mogelijk te laten weten via eerstecommunie@parochieinlievegem.be. We spreken dan verder af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde kunnen brengen.