Overzicht van activiteiten

in de Heilige Maartenparochie te Lievegem

In het weekend van 26 en 27 september is het dan eindelijk zover … jullie worden gevormd.
Gezien de beperking in het aantal mensen, kunnen per vormeling 9 mensen (vormeling inbegrepen) de viering bijwonen. Concreet betekent dit dat de vormeling, 2 ouders en meter en peter, een bubbel van 5 vormen die een plaats toegewezen krijgen in het midden van de kerk.
De namen van de personen die aanwezig zullen zijn, moeten vooraf aan ons worden doorgegeven. Daarom vragen we om deze personen online te registeren ten laatste zondag 13/09/2020

Meer informatie

Het Bijbels Leerhuis is een initiatief dat in alle Vlaamse bisdommen georganiseerd wordt. Per bisdom werken parochies samen met CCV. Het Leerhuis is bedoeld als een traject van Bijbelse geloofsverdieping en omspant negen bijeenkomsten van september 2020 tot mei 2021. We verdiepen ons tijdens deze editie in de psalmen. De zeven bijeenkomsten in de parochie worden omkaderd door twee bijeenkomsten met alle groepen samen in Gent.

Meer informatie

Inschrijven

Volgend jaar zal een nieuwe groep gedoopte jongeren het vormsel kunnen ontvangen in het weekend van 15 en 16 mei 2021. Als het coronavirus tenminste niet verder onverwachte stokken in de wielen steekt. We plannen alle vormselvieringen  om organisatorische en praktische redenen in de kerk van Waarschoot.

Meer informatie